Kamis, 08 Juli 2010

AKSARA JAWA yen di WACA...5

“HA”“ NA ” “CA” “RA” “KA”

# Ana utusan, Tugas utawa Perintah
Yen manungsa iki di utus, di perintah utawa di kek'i tugah karo sing Anggelar Jagad


“DA” “TA” “SA” “WA” “LA”

# Ora bisa suwala utawa selak
Gelem ngono rak gelem yo ngono, mula rundingen bareng-bareng.

“PA” “DHA” “JA” “YA” “NYA”

# Padha kukuwatane, kasektene, seimbang lan sejajar.

“MA” “GA” “BA” “THA” “NGA”

# Mangga niki bathange utawa hasile, dadi kanthi nira, dadiya srana.
ya kuwi hasil wohing ngaurip

“NGA” “THA” “BA” “GA” “MA”

# Ngurangi mangan, ngombe, merem,madat, madon

“NYA” “YA” “JA” “DHA” “PA”

# Pinaringan saguh, aja bola-bali pada takon terus-terusan

“LA”“ “WA” “SA” “TA” DA”

Luwih sak tatanane dad "lalahwah satata dadi"

“KA” “RA” “CA” “NA” “HA”

# Asal rencana, nduweo rencana "pikiren sak durunge tumindak"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar