Kamis, 08 Juli 2010

RAPAL LAN MAKNANE AKSARA JAWA

“HA”

Sifate = Luwih
Manggone = ana ing lesan, lambe utawa tutuk.
Kekuwatane = ana ing Pangucap utawa wicara.
Watege = Neka’ake gegayuhan utawa karep.
Lakune = Nyuda mangan, ngombe, ngomong sing sak perlune.

“NA”

Sifate = Momot, Padhang
Manggone = ana ing Mata utawa mripat
Kekuwatane = ana ing Pandhelengan utawa pandulu
Watege = Kawroh, mujud’ake temen-temen
Lakune = Melek, elinga aja gampang lali

“CA”

Sifate = Cocok utawa Pass
Manggone = ana ing Grana utawa irung
Kekuwatane = ana ing Panggandha, mambu
Watege = Tumemen, bener-bener anane
Lakune = Ora mbedak-mbedak’ake, direngkuh sing padha

“RA”

Sifate = Gegeter
Manggone = ana ing Talingan utawa kuping
Kekuwatane = ana ing Pangrungu utawa pamireng
Watege = Nampa apa wae entuk’e
Lakune =Sabar, sareh , aja nuruti napsu, elinga tugas lan kewajibane

“KA”

Sifate = Asal utawa Soko
Manggone = ana ing Paru-paru
Kekuwatane = ana ing Pernafasan utawa Pranata
Watege = Golek mrata apik’e
Lakune = Ngempet, ngendali’ake, aja gampang kesusu tumindak yen durung ngerti arah

“DA”

Sifate = Dhadhar utawa Dhadhi
Manggone = ana ing Jantung
Kekuwatane = ana ing Lakuning getih
Watege = Karosan utawa kekuwatan
Lakune = Kudu sregep tumandang gawe, aja keset lan nggampang’ake

“TA”

Sifate = Tata, Tertip
Manggone = ana ing Ati utawa nala
Kekuwatane = ana ing Titen utawa bisa niteni ala lan becik
Watege = Nyantosani, nyembadhani
Lakune = Nganyeb, ngadem’ake lahir lan batine sing sak temene

“SA”

Sifate = Sak utawa Siji
Manggone = ana ing Susu
Kekuwatane = ana ing Tambah kekuatan, palerem
Watege = Bisa nyeneng'ake uripe
Lakune = Ngurangi ing kasenengan lan kudu ngati-ati tumindhak’e

“WA”

Sifate = Woh, Buah utawa Hasil
Manggone = ana ing Telak
Kekuwatane = ana ing Gawe mareming rasa
Watege = Rasa, Pangrasa
Lakune = Mangan bangsane Pala gumatung, woh-wohan sing gumandhul

“LA”

Sifate = Loloh
Manggone = ana ing Ilat
Kekuwatane = ana ing Ngluluh’ake, luwes, lemes
Watege = Gawe Sadare sing di srawung
Lakune = Sirik mangan bangsane sing amis-amis, utawa sing ana nyawane

“PA”

Sifate = Papan, dalan
Manggone = ana ing gulu utawa jangga
Kekuwatane = ana ing gelem nanging ora langsung
Watege = aweh pangerten marang sapa wae
Lakune = Gelem nglah ning aja kalah, pamrih bisane becik lan rukun

“DHA”

Sifate = Dhadhah, dhadhal
Manggone = ana ing dhadha
Kekuwatane = ana ing bisa ngrampungake perkara
Watege = Menehi rasa sumeleh
Lakune = Ngrowot, mangan bangsane pala kependhem

“JA”

Sifate = Bener-bener
Manggone = ana ing dubur, silit
Kekuwatane = ana ing katemenan utawa disiplin
Watege = pinarcaya ing polah tingkah’e
Lakune = Sregep lumaku aja dhemen sambat wae

“YA”

Sifate = Saguh
Manggone = ana ing wadug utawa weteng
Kekuwatane = ana ing ngejur ing samubarang apa wae
Watege = milah-milah agal alus ala lan apik’e
Lakune = Mutih, aja mangan liyane sego putih lan aja ngombe liyane banyu putih

“NYA”

Sifate = Paweweh
Manggone = ana ing wewadi
Kekuwatane = ana ing dadi rasa seneng
Watege = Sregep mbudhi dhaya ( uasaha )
Lakune = Aja cidra “selingkuh”, lumakua sing sak benere utawa tumemen

“MA”

Sifate = Emoh, mamat
Manggone = ana ing Astha utawa tangan
Kekuwatane = ana ing Panggrayangan
Watege = Bisa nampik milih ala lan apik’e
Lakune = Aja milik sing dudu bagehane, aja ngesir sing dudu duwek’e

“GA”

Sifate = Gogoh-gogoh, gagap-gagap
Manggone = ana ing sikil
Kekuwatane = ana ing ngoyak gegayuhan
Watege = Sumeleh, tentrem ing urip
Lakune = Nuju ing papan panggonan sing sepi “Ziarah”, ngening’ake angen-angen

“BA”

Sifate = soal, masalah
Manggone = ana ing Sungsum
Kekuwatane = ana ing nggolong’ake, manungaling tekat
Watege = Ngrampung’ake pakaryan
Lakune = Ajeg gelem nindak’ake Sembahyang, puja, puji lan nyenyuwun marang sing Gawe Jagad

“THA”

Sifate = Thothog utawa wadah
Manggone = ana ing balung
Kekuwatane = ana ing bakoh, pipit, rapet, kukuh
Watege = bisa kuat ing panandhang
Lakune = Aja kengguh ing panggodha, ngertia eneng lan ening

“NGA”

Sifate = Ing ngaurip
Manggone = ana ing kabeh
Kekuwatane = ana ing pangayoman, ngemong
Watege = Ngulat’ake apa sak kabehe
Lakune = Kudu tansah ELING lan NGELINGONO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar